Ngành Địa lý học mã ngành: 7310501

Địa lý học là một ngành học thú vị, đang được nhiều bạn trẻ quan tâm và theo học. Vậy ngành Địa lý học là gì và ngành học này sau khi ra trường làm gì thì chắc hẳn không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về ngành Địa lý học.

  1. Tìm hiểu về ngành Địa lý học

Địa lý học (tiếng Anh là Geography) là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về các vùng đất, địa hình, dân cư và các hiện tượng trên Trái đất. Địa lý học gồm hai nhóm ngành khoa học chính là Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế – xã hội.

Đây là ngành khoa học nghiên cứu các hợp phần tự nhiên, các quy luật và hiện tượng tự nhiên diễn ra trên bề mặt Trái đất, mối tương tác giữa xã hội loài người và môi trường tự nhiên… Nói một cách đơn giản, học về địa lý chính là học về thế giới chúng ta đang sinh sống.

Ngành Địa lý học trang bị cho sinh viên tri thức về quy luật tạo thành, phân bố và sử dụng các dạng tài nguyên, quy luật phân bố dân cư và di dân, đặc điểm và sự phân hóa lãnh thổ của các ngành kinh tế, kinh tế vùng và tổ chức lãnh thổ sản xuất. Bên cạnh đó, quá trình đào tạo sẽ truyền đạt và rèn luyện kỹ năng thực hành cho bạn về các phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại, tổng hợp và chuyên ngành.Ngành Địa lý học là gì?

  1. Chương trình đào tạo ngành Địa lý học

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Địa lý học trong bảng dưới đây.

I. Kiến thức giáo dục đại cương (45-46 TC) II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (95-96TC)
I.1. Lý luận Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh II.1. Kiến thức cơ sở ngành (45)
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1 Cơ sở địa lý tự nhiên
2 Đường lối Cách mạng Việt Nam 2 Cơ sở địa lý nhân văn
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 Bản đồ đại cương
I.2. Kiến thức Khoa học Xã hội – Nhân văn 4 GIS đại cương
1 Lịch sử văn minh Thế giới 5 Địa chất – địa mạo đại cương
2 Cơ sở văn hóa Việt Nam 6 Thổ nhưỡng học đại cương
3 Pháp luật đại cương 7 Thủy văn học đại cương
4 Xã hội học đại cương 8 Khí tượng và khí hậu học đại cương
5 Logic học đại cương 9 Dân số học và Địa lý dân cư
6 Phương pháp nghiên cứu khoa học 10 Địa lý đô thị
7 Tâm lý học đại cương 11 Địa lý tự nhiên Việt Nam
8 Thống kê cho khoa học xã hội 12 Địa lý kinh tế Việt Nam
9 Kinh tế học đại cương 13 Địa lý thế giới
10 Chính trị học đại cương 14 Biến đổi khí hậu
11 Thực hành văn bản tiếng Việt 15 Lịch sử phát triển Khoa học Địa lý
12 Nhân học đại cương 16 Địa sinh vật đại cương
13 Tiến trình lịch sử Việt Nam 17 Phát triển học
I.3. Kiến thức Khoa học tự nhiên 18 Viễn thám thực hành
1 Xác suất thống kê 19 Quản trị cơ bản
2 Toán cao cấp 20 Thực tập thực tế cơ sở
3 Viễn thám đại cương    
4 Tin học đại cương    
I.4. Ngoại ngữ    
I.5. Giáo dục thể chất    
I.6. Giáo dục quốc phòng    
II.2.  Kiến thức chuyên ngành    
II.2.1.  Chuyên ngành Địa lý Môi trường (50) II.2.2.  Chuyên ngành Địa lý Kinh tế – PTV (50)
1 Môi trường học cơ bản 1 Kinh tế vi mô
2 Tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất 2 Kinh tế vĩ mô
3 Tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước 3 Phương pháp nghiên cứu trong Địa lý kinh tế – xã hội
4 Tài nguyên khí hậu và ô nhiễm môi trường không khí 4 Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
5 Tài nguyên, sinh thái rừng 5 Kinh tế Việt Nam
6 Tài nguyên khoáng sản và năng lượng 6 Qui hoạch và quản lý đô thị
7 Hoá học môi trường 7 Chính sách phát triển vùng
8 Thực tập phân tích môi trường 8 Lao động việc làm và phát triển nguồn nhân lực
9 Bản đồ chuyên đề 9 Kinh tế vùng và phân tích thị trường
10 Quản lý môi trường 10 Kinh tế phát triển
11 Phương pháp nghiên cứu trong khoa học môi trường 11 Qui hoạch tổng thể kinh tế – xã hội
12 Luật và chính sách môi trường 12 Tổ chức không gian kinh tế
13 Kinh tế môi trường 13 Marketing
14 Kỹ thuật môi trường 14 Thống kê ứng dụng
15 Thực tập thực tế chuyên ngành ĐLMT 15 Marketing địa phương
16 Thực tập tốt nghiệp 16 Xây dựng và quản lý dự án
17 Thống kê ứng dụng 17 Tin học ứng dụng (SPSS)
18 Dân số, môi trường và phát triển 18 Kinh tế quốc tế
19 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 19 Nghiên cứu thị trường
20 Độc học môi trường 20 Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh
21 Bệnh học môi trường 21 Ứng dụng GIS trong phân tích thị trường
22 Ứng dụng GIS & Viễn thám trong quản lý tài nguyên, môi trường 22 Kinh tế ngoại thương – xuất nhập khẩu
23 Giáo dục môi trường 23 Thương mại điện tử
24 Đánh giá tác động môi trường 24 Phân tích rủi ro dự án kinh tế
25 Khoá luận tốt nghiệp 25 Thiết kế đề án kinh tế
    26 Phân tích dữ liệu điều tra dân số-kinh tế-xã hội
    27 Thực tập thực tế chuyên ngành ĐLKT-PTV
    28 Thực tập tốt nghiệp
    29 Khóa luận tốt nghiệp
    30 Kinh tế môi trường
II.2.3.  Chuyên ngành Địa Lý Dân Số – Xã Hội (50) II.2.4.  Chuyên ngành BĐ-VT-GIS (50)
1 Dân số học sức khỏe 1 Môi trường học cơ bản
2 Quy hoạch và quản lý đô thị 2 Thống kê ứng dụng
3 Thống kê ứng dụng trong địa lý kinh tế-xã hội 3 Quy hoạch và quản lý đô thị
4 Phương pháp nghiên cứu trong Địa lý dân số-xã hội 4 Chính sách phát triển vùng
5 Môi trường văn hóa Việt Nam và các vấn đề gia đình VN hiện đại 5 Tin học ứng dụng (SPSS)
6 Khoa học giao tiếp 6 Phương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành GIS
7 Phát triển cộng đồng 7 Thể hiện dữ liệu địa lý
8 Phân tích dữ liệu điều tra dân số-kinh tế- xã hội 8 Thu thập và xử lý dữ liệu địa lý
9 Chính sách xã hội và các vấn đề an sinh xã hội 9 Cơ sở dữ liệu GIS
10 Phân tích, dự báo và chính sách dân số 10 Phân tích GIS
11 Lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực 11 Thực hành GIS nâng cao
12 Bản đồ chuyên đề 12 Xử lý và giải đoán ảnh
13 Giới và phát triển 13 Viễn thám nâng cao
14 Xây dựng và quản lý dự án phát triển có sự tham gia 14 Lập trình cơ bản
15 Phát triển nông nghiệp nông thôn 15 Phân tích và xây dựng dữ liệu viễn thám
16 Dân số, môi trường và phát triển 16 Lập trình GIS 1
17 Địa lý kinh tế Đông Nam Á 17 Lập trình GIS 2
18 Luật và chính sách môi trường 18 Xây dựng và quản lý dự án GIS
19 Đánh giá rủi ro sinh kế cộng đồng 19 Ứng dụng GIS & Viễn thám trong quản lý môi trường/ đô thị
20 Chính sách công 20 Hệ thống thôn tin môi trường
21 Khóa luận tốt nghiệp 21 Ứng dụng GIS trong phân tích thị trường
22 Thực tập thực tế chuyên ngành ĐLDS-XH 22 Đồ án môn học
23 Thực tập tốt nghiệp 23 Khóa luận tốt nghiệp
    24 Thực tập thực tế chuyên ngành BĐ-VT-GIS
    25 Thực tập tốt nghiệp
  1. Các khối thi vào ngành Địa lý học- Mã ngành: 7310501

– Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Địa lý học:

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng

  1. Điểm chuẩn ngành Địa lý học

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Địa lý học những năm gần đây. Trong năm nay, mức điểm chuẩn của ngành này từ 14 – 22 điểm tùy theo điểm các môn xét theo học bạ hoặc các khối thi xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

  1. Các trường đào tạo ngành Địa lý học

Để theo học ngành Địa lý học, các bạn đăng ký nguyện vọng vào các trường sau:

  1. Cơ hội việc làm của ngành Địa lý học

Ngành Địa lý học ra trường nhiều cơ hội làm việc.Cơ hội việc làm ngành Địa lý học khá rộng mở, với những kiến thức được đào tạo trong trường, sinh viên ngành này có thể làm các công việc sau:Nghiên cứu, giảng dạy địa lý ở bậc đại học, cao đẳng và trung học phổ thông (khi được bổ sung kiến thức về sư phạm).

Đảm nhận công việc trong các lĩnh vực tổ chức và quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên, xây dựng và quản lý các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và đô thị.Chuyên ngành Địa lý môi trường: người tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực:

Đánh giá chất lượng môi trường;Quản lý môi trường;Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường.Chuyên ngành Địa lý kinh tế: người tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực:Phân vùng kinh tế và quy hoạch vùng;Tổ chức sản xuất kinh tế theo không gian lãnh thổ;Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn.

Chuyên ngành Địa lý dân số – xã hội: người tốt nghiệp có đủ kiến thức cơ bản, khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực:Dân số và các vấn đề phát triển;Dân số, sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình;Quản trị nguồn nhân lực.Chuyên ngành Địa lý du lịch: người tốt nghiệp có đủ kiến thức cơ bản, khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực:

Quy hoạch và tổ chức các lãnh thổ du lịch;Hướng dẫn du lịch;Quản trị du lịch.Với những công việc trên, sau khi ra trường, sinh viên đủ năng lục làm việc tại:Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Các tập đoàn kinh tế trực thuộc chính phủ;Các tổ chức phi chính phủ;Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường;Các trường đại học, cao đẳng, THPT.Mức lương của ngành Địa lý học

Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức lương của ngành Địa lý học, nếu bạn làm việc tại các đơn vị, cơ quan của nhà nước thì sẽ được hưởng mức lương cơ bản theo quy định hiện hành. Ngoài ra, khi bạn làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước thì sẽ có mức thu nhập khác nhau, tùy thuộc vào vị trí việc làm, năng lực và kinh nghiệm bản thân.

  1. Những tố chất phù hợp với ngành Địa lý học

Để theo học và làm việc trong ngành Địa lý học, các bạn cần phải có những tố chất sau:Thích tìm tòi khám phá những quy luật của tự nhiên;Suy nghĩ sâu sắc, độc lập, sáng tạo;Yêu thích khoa học, có hứng thú với các tin tức khoa học;Thông minh, có khả năng tư duy logic, khả năng phân tích;

Có khả năng tự tổ chức công việc, tự học, tự nghiên cứu;Kiên trì, chăm chỉ, chịu khó, ngăn nắp, tỉ mỉ;Chủ động sáng tạo, tự tin vào bản thân;Có khả năng về các môn khoa học tự nhiên và xã hội;Khả năng về phân tích và thống kê;Kỹ năng làm việc nhóm;Tư duy logic và khả năng diễn đạt rành mạch.Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành Địa lý học và có những lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.