Ngành Cơ kỹ thuật mã ngành 7520101

Ngành Cơ kỹ thuật đảm nhiệm việc tính toán, thiết kế mô phỏng các bài toán cơ học trong kỹ thuật như: tính toán mô phỏng các kết cấu cơ khí, kết cấu xây dựng, cầu đường, hệ thống đường ống. Ngành Cơ kỹ thuật đào tạo ra những kỹ sư chuyên nghiệp phục vụ Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan doanh nghiệp trong, ngoài nước. Hãy cùng tìm hiểu các thông tin tổng quan ngành Cơ kỹ thuật trong bài viết dưới đây.

 1. Tìm hiểu ngành Cơ kỹ thuật

Ngành Cơ kỹ thuật là chuyên đào tạo các kỹ sư có kiến thức hiện đại về cơ học, mô hình hóa, kỹ năng về công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo để nghiên cứu, phát triển và vận hành các thiết bị, hệ thống trong công nghiệp và môi trường, sử dụng cho hoạt động công tác sau này. Ngành Cơ kỹ thuật đào tạo kiến thức quản lý, kỹ năng điều hành, kiến thức về pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo, và có kiến thức cụ thể, năng lực chuyên môn phục vụ cho nhu cầu công việc sau này.

Sinh viên học ngành Cơ kỹ thuật sẽ được đào tạo để có thể nắm vững kiến thức về cơ học, nắm vững công cụ toán học và lập trình tin học. Đặc biệt là công cụ tính toán ứng dụng, kiến thức kỹ thuật để thực hiện việc mô phỏng các bài toán kỹ thuật thực tiễn. Trên cơ sở những kiến thức ngành Cơ kỹ thuật đã được đào tạo về mặt lý thuyết cơ bản thì sinh viên sẽ được phát triển kiến thức nâng cao, giúp đánh giá chất lượng và dự báo hư hỏng cho máy móc và công trình. Từ đó, vận dụng vào phục vụ công tác tính toán thiết kế, khảo sát và dự báo các hiện tượng liên quan đến cơ học.

Ngành Cơ kỹ thuật đào tạo các kỹ sư có kiến thức hiện đại về cơ học, mô hình hóa, kỹ năng về công nghệ thông tin

 1. Các khối thi vào ngành Cơ kỹ thuật

Ngành Cơ kỹ thuật có mã ngành 7520101 thi những tổ hợp môn sau đây:

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Anh Văn)

D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng

 1. Điểm chuẩn ngành Cơ kỹ thuật

Điểm chuẩn vào ngành Cơ kỹ thuật năm nay của trường đại học như sau: Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM:

Xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực là 707.00 điểm.Xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 201là 19.25 điểm.Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội là 20.50 điểm xét theo kết quả thi THPT Quốc gia nay.

 1. Các trường đào tạo ngành Cơ kỹ thuật 

  STT

  Học phần

  Khối kiến thức chung

  1

  Triết học Mác – Lênin

  2

  Kinh tế chính trị Mác – Lênin

  3

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  4

  Lịch sự Đảng Cộng sản Việt Nam

  5

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  6

  Tiếng Anh B1

  7

  Giáo dục thể chất

  Giáo dục quốc phòng – an ninh

  Khối kiến thức theo lĩnh vực

  9

  Đại số

  10

  Giải tích 1

  11

  Giải tích 2

  12

  Vật lý đại cương 1

  13

  Vật lý đại cương 2

  14

  Giới thiệu về công nghệ thông tin

  15

  Nhập môn lập trình

  Khối kiến thức theo khối ngành

  16

  Xác suất thống kế ứng dụng

  17

  Phương pháp tính trong kỹ thuật

  18

  Cơ học kỹ thuật 1

  19

  Cơ học kỹ thuật 2

  20

  Matlab và ứng dụng

  21

  Lý thuyết điều khiển tự động

  22

  Hình họa kỹ thuật và CAD

  Khối kiến thức ngành

  23

  Cơ học môi trường liên tục

  24

  Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu

  25

  Cơ cấu thiết kế máy

  26

  Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

  27

  Kỹ thuật điện và điện tử

  28

  Cơ học vật rắn biến dạng

  29

  Cơ học chất lỏng

  30

  Kỹ thuật mô hình – mô phòng

  31

  Phương trình thực nghiệm trong cơ học

  32

  Nhiệt động lực học kỹ thuật

  33

  Lý thuyết cắt gọn kim loại

  34

  Kỹ thuật hiển thị máy tính

  35

  Thủy khí động lực ứng dụng

  36

  Kỹ năng khỏi nghiệp

  37

  Máy CNC và CAD/CAM

  Khối kiến thực bổ trợ

  38

  Công nghệ phần mềm

  39

  Mạng máy tính

  40

  Tối ưu hóa

  41

  Chuyên nghiệp trong công nghiệp

  42

  Nguyên lý Marketing

  43

  Khoa học quản lý đại cương

  44

  Một số vấn đề cơ bản cho kỹ sư toàn cầu

  45

  Tiếng Anh bổ trợ

  Kiến thức định hướng chuyên sâu

  Khối kiến thức định hướng chuyên sâu về Thủy khí khởi nghiệp và môi trường

  Các phần học bắt buộc

  46

  Động lực học song và đồ ăn

  47

  Động lực học – môi trường không khí và đồ ăn

  48

  Máy – thiết bị thủy khí và đồ ăn

  49

  Cơ học chất lỏng thực nghiệm

  50

  Kỹ thuật đường ống

  Các học phần tự chọn

  51

  Kỹ thuật môi trường

  52

  Dòng cháy hai pha

  53

  Dòng cháy trong môi trường rỗng

  Học phần thực tập

  54

  Thực tập kỹ thuật định hướng Thủy khí công nghiệp và môi trường

  Khối kiến thức định hướng chuyên sâu về Cơ học kỹ thuật biển

  Các học phần bắt buộc

  55

  Thủy động lực học – môi trường biển

  56

  Đồ ăn thủy động lực học – môi trường biển

  57

  Công trình biển ngoài khơi, độ tin cậy và đồ ăn

  58

  Công trình biển ven bờ

  59

  Thí nghiệm đô đạc môi trường biển

  Các học phần tự chọn

  60

  Thiết kế và thi công trình biển

  61

  Cơ sở dư liệu và GIS

  62

  Điều khiển kết cấu

  63

  Cơ học phá hủy

  64

  Cơ học vật liệu composite

  Học phần thực tập

  65

  Thực tập kỹ thuật định hướng, Cơ học kỹ thuật biển

  Khối kiến thực định hướng chuyên sâu về Cơ điện tử

  66

  Nhập môn cơ điện tử

  67

  Mô phỏng và thiết kế hệ cơ điện và đồ án

  68

  Kỹ thuật đo lường, đầu đo và đồ án

  69

  Điện tử công suất, điều khiển động cơ và đồ án

  70

  Tư động hóa quá trình sản xuất

  Các học phần tự chọn

  71

  Cơ điện thực nghiệm

  72

  Động cơ và cơ sở truyền động

  73

  Robot

  74

  Vi điều khiển và các hệ nhúng

  75

  Lý thuyết mạch

  Học phần thực tập

  76

  Thực tập kỹ thuật định hướng / Cơ điện tử

  Khối kiến thức định chuyên sâu về Công nghiệp vũ trụ

  Các học phần bắt buộc

  78

  Nhập môn công nghiệp vũ trụ

  79

  Kết cấu thiết bị bay và đồ án

  80

  Cảm biến, điều khiển vệ tinh và đồ án

  81

  Thiết kế, tích hợp vệ tinh nhỏ và đồ án

  82

  Nhập môn khi đông học thiết bị bay

  Các học phần tư chọn

  82

  Thử nghiệm kết cấu thiết bị không gian

  83

  Cơ học quỹ đạo hay

  84

  Truyền thông vệ tinh

  85

  Vật liệu thiết bị bay

  86

  Hệ thống đầy thiết bị bay

  87

  Thực tập kỹ thuật định hướng Cơ nghiệp vũ trụ

  Khối kiến thức định hướng chuyên sâu về Vật liệu và kết cấu tiên tiến

  Các học phần bắt buộc

  88

  Cơ học vật liệu Composite

  87

  Lý thuyết tấm và vỏ

  89

  Các phương pháp số trong cơ học vật và kết cấu

  90

  Động lực học trong công trình

  91

  Lý thuyết dẻo

  Các học phần tự chọn

  92

  Ổn định của kết cấu

  93

  Ổn định động lực học của kết cấu

  94

  Vât liệu học cơ sở

  95

  Nhiệt đàn hồi

  Học phần thực tập

  96

  Thực tập kỹ thuật định hướng Vật cấu và kết cấu tiến tiến

  Thực tập và tốt nghiệp

  97

  Thực tập tốt nghiệp

  98

  Đồ án tốt nghiệp

  Ngành Cơ kỹ thuật hiện nay chỉ có 02 trường đại học đào tạo đó là: Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM,Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

 1. Cơ hội việc làm ngành Cơ kỹ thuật

Kỹ sư ngành Cơ kỹ thuật sau khi ra trường có thể làm việc tại các cơ quan quản lý, các cơ sở công nghiệp, các dự án về môi trường, các viện nghiên cứu và các trường đại học. Cụ thể, những lĩnh vực sinh viên ngành Cơ kỹ thuật có thể làm sau khi tốt nghiệp là:Công ty về thiết kế và tư vấn, Công ty sản xuất, vận hành sản xuất thuộc các ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Dầu khí, Cơ khí chính xác, Điện, Điện tử, Điện lạnh, Môi trường, Khí tượng thủy văn.

Viện nghiên cứu như Viện Cơ học, Viện Khoa học kỹ thuật Giao thông, Viện khoa học Công nghệ Xây dựng, Viện Khoa học Thủy lợi, Viện Dầu khí, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Cơ học ứng dụng…Giảng dạy tại các trường đại học có chuyên ngành liên quan như ĐH Quốc gia, ĐH Bách khoa, ĐH Thủy lợi, ĐH Giao thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Mỏ địa chất.Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, đối tác, doanh nghiệp nước ngoài, tập đoàn liên doanh như: Công ty Samsung Electronics Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Di động Samsung Việt Nam, Công ty DAIZO TEC Việt Nam, Công ty TNHH IKO THOMPSON Việt Nam…

 1. Mức lương ngành Cơ kỹ thuật

Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức lương của ngành Cơ kỹ thuật.Ngành Cơ kỹ thuật dự đoán có mức lương tốt

 1. Những tố chất phù hợp với ngành Cơ kỹ thuật

Để học tập và thành công trong lĩnh vực Cơ kỹ thuật, đòi hỏi người học cần có những tố chất và kỹ năng sau: Tư duy nhanh, đầu óc sáng tạo;Yêu nghề, đam mê với nghề Cơ kỹ thuật; Nghiêm túc, tỉ mỉ trong công việc; Có kiến thức về cơ học; Kiên nhẫn, chịu được áp lực công việc;Phân tích, tổng hợp thông tin nhanh;Có tính chính xác cao trong công việc;Có khả năng tính toán, thiết kế;Có kỹ năng quản lý, điều hành;Nắm vững công cụ toán học và lập trình tin học;Có kỹ năng dự báo và đánh giá tốt.Hy vọng với những thông tin tổng quan về ngành Cơ kỹ thuật sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về ngành học này và có những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.