MTC Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Tên tiếng Anh: University of Industrial Fine Art (UIFA)

Mã trường: MTC

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 360 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 024 38512476    Email: phongcntt.mtc@moet.edu.vn

Website: http://mythuatcongnghiep.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/mythuatcongnghiep.edu.vn/

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.