LPH Đại học Luật Hà Nội

Tên trường: Đại học Luật Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Law University (HLU)

Mã trường: LPH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông

Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

SĐT: 8424.38352630

Email: admin@hlu.edu.vn

Website: http://hlu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocluathanoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.