LDA Đại học Công đoàn

Tên trường: Đại học Công đoàn

Tên tiếng Anh: Trade Union University (TUU)

Mã trường: LDA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

SĐT: (84-4)3.857.3204      Email: dhcongdoan@dhcd.edu.vn

Website: http://www.dhcd.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tuu.com.vn

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT đợt 1 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Công đoàn (Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên website http://dhcd.edu.vn ).

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):  Năm 1992 Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Sứ mệnh của Nhà trường: Đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế – xã hội, nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn, quan hệ lao động; tham gia với Tổng Liên đoàn xây dựng các chính sách về người lao động.

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.