KMA Học viện Kỹ thuật Mật mã

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật Mã 

Tên tiếng anh: Academy of Cryptogaphy Techniques (ACT)

Mã trường: KMA

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc)

Địa chỉ: 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

SĐT: 0438.544.244      Email: contact@actvn.edu.vn

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocvienkythuatmatma

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam)

SĐT: (028).6293.9206       Email: actvn@outlook.com

Website: http://actvn.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hocvienkythuatmatma/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Học phí với sinh viên chính quy: 305.000VNĐ/tín chỉ.

Mô hình và chương trình đào tạo (Hệ dân sự)

Hiện nay Học viện Kỹ thuật mật mã đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học.

Đối với bậc đại học Học viện đào tạo Ba chuyên ngành là An toàn thông tin, Công nghệ thông tin (kỹ thuật phần mềm nhúng và di động) và Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động), cụ thể như sau:

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo quy định của Chính phủ cho các trường công lập tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mô hình và chương trình đào tạo (Hệ dân sự) Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Hiện nay Học viện Kỹ thuật mật mã đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học.

Đối với bậc đại học Học viện đào tạo Ba chuyên ngành là An toàn thông tin, Công nghệ thông tin (kỹ thuật phần mềm nhúng và di động) và Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động), cụ thể như sau:

Đối với bậc sau đại học, Học viện đào tạo Thạc sỹ ngành An toàn thông tin với thời gian hai năm.

Quy định về học ngoại ngữ Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Đối với đào tạo đại học: Từ khóa tuyển sinh 12 (năm 2025) chuẩn đầu vào tiếng Anh được quy định đạt tối thiểu trình độ A1 theo khung tham chiếu châu Âu (Tương đương TOEIC 250 điểm); chuẩn đầu ra tiếng Anh được quy định phải đạt tối thiểu TOEIC 400 điểm. Những sinh viên không đạt chuẩn đầu vào sau kỳ kiểm tra sát hạch (dưới 250 điểm TOEIC) phải đăng ký học bổ sung  6 tín chỉ tiếng Anh đầu vào tại cơ sở đào tạo Tiếng Anh của Học viện do Bộ môn Ngoại ngữ – Khoa Cơ bản phụ trách.

Đối với đào tạo sau đại học: Chuẩn đầu ra tiếng Anh được quy định phải đạt tối thiểu trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu (tương đương TOEIC 450 điểm).

Quy trình đào tạo Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Từ năm 2020 Học viện Kỹ thuật mật mã áp dụng quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên được chủ động lập kế hoạch và đăng ký học tập, tích lũy từng phân khúc kiến thức theo tiến độ phù hợp với điều kiện và năng lực của bản thân. Với sự hỗ trợ của cố vấn học tập, sinh viên chọn đăng ký môn học, lớp học thuận lợi nhất cho kế hoạch học tập của mình. Mọi quy trình thực hiện thuận lợi, dễ dàng qua mạng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.