Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Tên trường: Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế

Tên tiếng Anh: School of Physical Education – Hue University

Mã trường: DHC

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://fpe.hueuni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/khoagdtchue/

Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác về giáo dục thể chất và thể dục thể thao, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực giáo dục thể chất.
Đào tạo cử nhân Sư phạm Thể chất – Giáo dục Quốc phòng, cử nhân Sư phạm Giáo dục Thể chất và cử nhân Sư phạm Giáo dục Quốc phòng – An Ninh;
Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thể dục thể thao;
Xây dựng phong trào rèn luyện thân thể, thể dục thể thao của cán bộ, học sinh, sinh viên trong Đại học Huế;
Phối hợp với các cấp chính quyền và đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế;
Phối hợp với y tế của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế trong việc quản lý và đánh giá sức khỏe cho học sinh – sinh viên Đại học Huế;
Được quyền trao đổi, hợp tác với các tổ chức kinh tế, văn hóa, giáo dục trong lĩnh vực Giáo dục Thể chất.

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.