HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam National University of Agriculture (VNUA)

Mã trường: HVN

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết nước ngoài

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: 84.024.62617586

Email: webmaster@vnua.edu.vn

Website: https://www.vnua.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông HIPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.