Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tên trường: Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tên tiếng anh: Judicial Academy  (JA)

Mã trường: HVC

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 821 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM

SĐT: 028.2253.9104

Website: http://hocvientuphap.edu.vn/cosotphcm/Pages/co-so-tphcm.aspx

Facebook: www.facebook.com/hocvientuphap.edu.vn/

Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư Pháp (Tiền thân là Tổ công tác phía Nam) được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.

Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại 821 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng cơ bản.Giúp Giám đốc Học viện Tư pháp quản lý và điều hành các hoạt động của Học viện tại phía Nam.

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.