Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tên trường: Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tên tiếng anh: Judicial Academy  (JA)

Mã trường: HVC

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 821 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM

SĐT: 028.2253.9104

Website: http://hocvientuphap.edu.vn/cosotphcm/Pages/co-so-tphcm.aspx

Facebook: www.facebook.com/hocvientuphap.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.