Học viện Thiết kế và Thời trang London

Tên trường: Học viện Thiết kế và Thời trang London

Tên tiếng Anh: London College for Design & Fashion – Hanoi (LCDF)

Mã trường: LCFS

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:  98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

SĐT: 0243.7199.706   Email: info@designstudies.vn

Website: http://www.designstudies.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocvienthoitranglondonhanoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.