Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh)

Tên trường: Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh)

Tên tiếng Anh: Banking Academy (BA)

Mã trường: NHB

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 331, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

SĐT:  0222.3821.214   Email:  info@hvnh.edu.vn

Website: http://bacninh.hvnh.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hvnhpvbn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.