Học viện Kỹ thuật Quân Sự

Tuyển sinh trực tuyến Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tên tiếng Anh: Military Technical Academy (MTA)

Mã trường: KQH

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ Bộ Quốc Phòng

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng)

Loại trường: Quân sự

Địa chỉ Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự (MTA)

Cơ sở 1: 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 2: Đường Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Cơ sở 3: 71 Đường Cộng hoà, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở 4: Kiều Mai, Phú Diễn 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 069.515200    Email: info@mta.edu.vn

Hệ Quân sự Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự (MTA) – Xem chi tiết tại đây

Website: http://mta.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocvienkythuatquansu/

Đối với hệ dân sự: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự (MTA) (ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn)

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Bài viết liên quan