Học viện Dân tộc (Cơ Sở Hà Nội)

Tên trường: Học viện Dân tộc

Tên tiếng Anh: Vietnam Academy for Ethnic Minorities (VAEM)

Mã trường:

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: hvdt@cema.gov.vn

Website: http://hvdt.edu.vn/

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo kết quả thi THPT

Theo phương thức khác

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số Ngành mới chưa có mã số C00, C03, C04, D01 40 45

Học viện Dân tộc có một hệ thống quản trị đại học hiện đại phục vụ hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng; tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường tự chủ theo mô hình của các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trên thế giới; phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng dân tộc và miền núi

Học viện Dân tộc là trung tâm khoa học, giáo dục công lập, nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược, chính sách dân tộc; đào tạo trình độ đại học, sau đại học góp phần phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trong nước và quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.