Học viện Chính trị Công an nhân dân (T29)

Tên trường: Học viện Chính trị Công an nhân dân

Tên tiếng Anh: Political Academy of the People s Police of Vietnam

Mã trường: HCA

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2

Khung chương trình đào tạo trình độ ĐH (Cục Đào Tạo & Bộ Công An)

Khung chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ ” Cao Học” (Cục Đào Tạo & Bộ Công An)

Loại trường: Quân sự

Địa chỉ: Số 29 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 043.8386977  Email: webmaster@hvctcand.edu.vn

Website: http://hvctcand.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Hvctcand.edu.vn/

Website Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân
Nhóm ngành Chính trị CAND
– Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
– Thanm mưu, chỉ huy CAND
“Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an”. Ông là người đã cùng với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu xây dựng đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Học viện Chính trị CAND.

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.