Học viện Chính trị Công an Nhân dân (T29)

Tên trường: Học viện Chính trị Công an nhân dân

Tên tiếng Anh: Political Academy of the People s Police of Vietnam

Mã trường: HCA

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2

Khung chương trình đào tạo trình độ ĐH (Cục Đào Tạo & Bộ Công An)

Khung chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ ” Cao Học” (Cục Đào Tạo & Bộ Công An)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Quân sự

Địa chỉ: Số 29 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 043.8386977

Email: webmaster@hvctcand.edu.vn

Website: http://hvctcand.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Hvctcand.edu.vn/

Học viện đang triển khai xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý báo chí và phóng viên, biên tập viên báo chí trong Công an nhân dân; xây dựng đề án đào tạo thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước và mở đào tạo các ngành, chuyên ngành mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với công tác giáo dục, đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận với định hướng phục vụ trực tiếp, thiết thực cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện và kịp thời phát hiện, tư vấn những vấn đề mới cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Đến nay, Học viện đã được các cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì triển khai nghiên cứu 39 nhiệm vụ khoa học (trong đó có 4 nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, 13 nhiệm vụ khoa học cấp bộ, 22 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở); tổ chức nghiên cứu 18 chuyên đề lý luận, trong đó có 6 chuyên đề được đồng chí Bộ trưởng giao trực tiếp thực hiện.

 Học viện cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay”; tổ chức 18 hội thảo, tọa đàm khoa học nhằm luận giải và đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề mới, “nóng” mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; xuất bản 30 số Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân với gần 500 bài viết của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân về các vấn đề lý luận chính trị, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Nhằm đáp ứng tốt nhất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quan tâm đầu tư, tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu. Đến nay.

Học viện đã xuất bản gần 40 giáo trình (hệ cao cấp lý luận chính trị, bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh, văn bằng 2) và gần 30 đầu sách chuyên khảo. Trong công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, Học viện luôn bám sát chuẩn kiến thức, khung chương trình chung, đồng thời bổ sung những vấn đề mới trong công tác công an, các yếu tố đặc thù được đúc rút từ tổng kết thực tiễn các lĩnh vực công tác công an phù hợp với từng đối tượng đào tạo.

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.