Học Viện Biên Phòng

Tuyển sinh Đại Học Học viện Biên phòng

Tên trường: Học viện Biên phòng

Tên tiếng Anh: Border Guard Academy (HVBP)

Mã trường: BPH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ Bộ Quốc Phòng

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng)

Địa chỉ: Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

SĐT: 069 596004

Email: bbt@hvbp.edu.vn

Website: http://www.hvbp.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hocvienbienphong

Xem chi tiết tại mục 8 trong thông báo tuyển sinh của trường tại đây.

Ngày 01/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2006/QĐ-TTg giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sỹ, sau đó Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo có quyết định giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành quản lý biên giới, quản lý cửa khẩu cho Học viện Biên phòng.

Trường Đại học Biên Phòng được tổ chức từ 11 khoa Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Khoa Biên phòng

Khoa Trinh sát

Khoa Phòng chống ma túy và tội phạm

Khoa Cửa khẩu

Khoa Pháp luật

Khoa Công tác đảng, công tác chính trị

Khoa Lý luận Mác- Lê Nin

Khoa Quân sự

Khoa Chiến thuật

Khoa Vũ thuật – Đặc nhiệm

Khoa Khoa học cơ bản

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Học viện Biên phòng xét tuyển các tổ hợp môn quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, cụ thể như sau:

Học viện Biên phòng tuyển 45% chỉ tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra), thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam được xác định đến từng quân khu: Quân khu 4 (tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế): 04 %, Quân khu 5: 14%, Quân khu 7: 17%, Quân khu 9: 20%;

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.