Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tên trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tên tiếng Anh: Academy of Journalism & Communication (AJC)

Mã trường: HBT

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Hợp tác Quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

SĐT: (84-024) 37.546.963 Email: website@ajc.edu.vn

Website: https://ajc.hcma.vn

Facebook: www.facebook.com/ajc.edu.vn/

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.