Hệ Thống Giáo Dục Đại Học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN – tên giao dịch bằng tiếng Anh: ThaiNguyen University; viết tắt là TNU) được thành lập ngày 4 tháng 4 năm 1994 theo Nghị định số 31CP của Chính Phủ trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng phát triển và hoàn thiện theo mô hình đầy đủ của một đại học vùng, đa cấp, đa ngành bao gồm: các đơn vị quản lý, các đơn vị đào tạo, các đơn vị nghiên cứu và các đơn vị phục vụ đào tạo. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có tổng số 24 đơn vị thành viên, trong đó:10 đơn vị đào tạo, bao gồm:

Trường Đại học Sư phạm

Trường Đại học Y – Dược

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Khoa học

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Quốc tế

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật

06 đơn vị nghiên cứu gồm:

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược

Viện Khoa học Sự sống

Viện Nghiên cứu Kỹ thuật và Xã hội nhân văn Miền núi

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao Công nghệ vùng Đông Bắc

Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp

Viện Kinh tế Y tế

08 đơn vị phục vụ đào tạo gồm:

Nhà Xuất bản

Trung tâm Học liệu

Trung tâm Hợp tác Quốc tế

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

Trung tâm Đào tạo từ xa

Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ

Trung tâm Công nghệ thông tin

Trung tâm Phát triển nguồn lực ngoại ngữ

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.