Hệ Thống Đào Tạo Đại học Huế

Đại học HUẾ >>> Viện Đại học Huế >>> Các Trường Đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế

DHC Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Huế

DHD Khoa Du lịch – ĐH Huế

DHF Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế

DHK Trường Đại học Kinh tế – ĐH Huế

DHL Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Huế

DHN Trường Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế

DHS Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế

DHT Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế

DHY Trường Đại học Y Dược – ĐH Huế

DHQ Phân hiệu ĐH Huế tại quảng Trị

DHA Trường Đại học Luật – ĐH Huế

Đại học Huế : Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Hue University; viết tắt là HU

Đại học Huế có mô hình đại học quản lý 2 cấp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đại học Huế là đầu mối được giao các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước hàng năm, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Giám đốc và các Phó giám đốc Đại học Huế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm.

– Các trường đại học, viện nghiên cứu, các khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc Đại học Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Huế được thành lập tháng 4/1994 theo Nghị định 30/CP của Chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Huế. Đại học Huế kế thừa truyền thống Viện Đại học Huế ra đời từ năm 1957 và cụ thể được tóm lược các mốc lịch sử phát triển như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.