HCP Học viện Chính sách và Phát triển

Tên trường: Học viện Chính sách và Phát triển

Tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development (APD)

Mã trường: HCP

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – hợp tác quốc tế

Loại trường: Công lập

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội

SĐT: 043.7473.186

Website: http://apd.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tvtsapd/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.