DKS Đại học Kiểm sát Hà Nội

Tên trường: Đại học Kiểm sát Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Procuratorate University (HPU)

Mã trường: DKS

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Đào tạo Bồi dưỡng

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

SĐT: 0243.3581.500 – 04 3287 8340 – 04 3358 1280

Email: tuyensinh@tks.edu.vn

Website: http://tks.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihockiemsathanoi

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Kiểm sát, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho xã hội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm tra viên, kiểm sát viên, điều tra viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát có chất lượng cao đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát và cho xã hội, là một trong những cơ sở đào tạo ngành Luật theo định hướng ứng dụng hàng đầu của Việt Nam.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Tuyệt đại đa số cán bộ ngành Kiểm sát được đào tạo từ mái trường này. Công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường đã góp phần đào tạo được một đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đông đảo, có năng lực và trình độ, từng bước đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cách mạng, yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Sự lớn mạnh, uy tín, vị thế và những kết quả to lớn trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong những năm qua có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Với những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và trưởng thành, năm 1984, Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 1990, Trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và năm 2010, Trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là những phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của Trường trong 45 năm qua.

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.