ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ (Đang nhận hồ Sơ)

XEM CHI TIẾT DANH MỤC CÁC NGÀNH TUYỂN SINH TẠI ĐÂY,

Mẫu Hồ Sơ Thạc sĩ xem tại đây

TT

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

TT

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Hệ thống thông tin quản lý

15

10

Kinh tế tài nguyên

15

2

Kế toán

130

11

Luật kinh tế

55

3

Kinh doanh thương mại

60

12

Quản lý công nghiệp

15

4

Kinh tế chính trị

30

13

Quản lý đô thị

15

5

Kinh tế đầu tư

30

14

Quản lý kinh tế

230

6

Kinh tế học

30

15

Quản trị kinh doanh

170

7

Kinh tế nông nghiệp

15

16

Quản trị nhân lực

30

8

Kinh tế phát triển

60

17

Tài chính – Ngân hàng

280

9

Kinh tế quốc tế

30

Tổng:

1210

Website Trường ĐHKQTD: www.neu.edu.vn

Website Viện ĐTSĐH: www.sdh.neu.edu.vn

Fangage Viện ĐTSĐH: https://www.facebook.com/gsneu/

Email Viện ĐTSĐH: viensdh@neu.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP EXECUTIVE MBA

Link thông báo học phí: https://sdh.neu.edu.vn/bai-viet/thong-bao-hoc-phi-nam-2021__265.html
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: http://sdh.neu.edu.vn/bai-viet/chuong-trinh-dao-tao-thac-si__176.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.