ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ (Đang nhận hồ Sơ)

XEM CHI TIẾT DANH MỤC CÁC NGÀNH TUYỂN SINH TẠI ĐÂY.

Tuyển sinh liên thông Đại học Giao Thông Vận Tải các ngành đào tạo. Xây dựng Cầu – Đường bộ (Kỹ thuật xây dựng CTGT)

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng)

Cơ khí ô tô (Kỹ thuật cơ khí)

 Cơ điện tử (Kỹ thuật cơ khí)

Kinh tế quản lý khai thác cầu đường

(Kinh tế xây dựng) Kinh tế xây dựng CTGT (Kinh tế xây dựng)

 Kinh tế vận tải du lịch (Kinh tế vận tải)

Kỹ thuật thông tin và truyền thông (Kỹ thuật điện tử viễn thông)

Kỹ thuật viễn thông (Kỹ thuật điện tử viễn thông)

Công nghệ thông tin Trang bị điện trong CN và GTVT (Kỹ thuật điện)

 Công nghệ chế tạo cơ khí (Kỹ thuật cơ khí)

Kỹ thuật nhiệt lạnh (Kỹ thuật nhiệt) Tự động hoá (Kỹ thuật điều khiển và tự động) Quản trị kinh doanh GTVT (Quản trị kinh doanh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.