Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Hải Dương)

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Hải Dương)

Tên tiếng Anh: Hung Yen University of Technology and Education (UTEHY)

Mã trường: SKH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Hợp tác đào tạo

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 189 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

SĐT: 0320.3894540 – 0321.3742076 – 0320.3894540

Email: dhspkt@utehy.edu.vn

Website: http://www.utehy.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocSuPhamKyThuatHungYenUTEHY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.