Đại học Ngoại thương (Cơ sở Quảng Ninh)

Tên trường: Trường Đại học Ngoại thương

Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU)

Mã trường: NTH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:260 Bạch Đằng, Nam Khê – Uông Bí – Quảng Ninh

SĐT: 0203. 3567.089

Website: http://csquangninh.ftu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/csquangninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.