Đại học Ngoại thương (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Đại học Ngoại thương

Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU)

Mã trường: NTH

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

SĐT: (024) 32 595158   Email:  qldt@ftu.edu.vn

Website: http://www.ftu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ftutimesofficial/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.