Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Tên tiếng Anh: Asia University of Arts and Design (AUAD)

Mã trường: MCA

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Địa chỉ: Số 36 Đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 024 6293 0465   Email: auad@edu.vn

Website: http://mythuatcongnghiepachau.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/auad.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.