Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Đại học Mỏ – Địa chất (cơ sở Hà Nội)

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)

Mã trường: MDA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Sau đại học -Tại chức

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: (+84-24) 3838 9633       Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn

Website: http://ts.humg.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhmodiachat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.