Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây)

Tên trường: Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Tên tiếng Anh: University of Labour and Social Affairs (ULSA)

Mã trường: DLX

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

SĐT: 0243.3838.443   Email: info@ulsasontay.edu.vn

Website: http://www.ulsasontay.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocLaoDongXaHoiCoSoSonTay/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.