Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)

Tên trường: Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)

Tên tiếng Anh: University Of Economic and Technical Industries (UNETI)

Mã trường: DKD

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ 1: Số 353 Trần Hưng Đạo, P.Bà Triệu, TP.Nam Định

Địa chỉ 2: Khu xưởng Thực hành: Xã Mỹ Xá, TP.Nam Định

SĐT: 0228.3848706   Email: web@uneti.edu.vn

Website: http://uneti.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocktktcn.hanoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.