Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở Cần Thơ)

Tên trường: Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở Cần Thơ)

Tên tiếng Anh: University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)

Mã trường: KTS

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Khu đô thị Nam sông Cần Thơ, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

SĐT: (0292).251.303     Email: tuyensinh@uah.edu.vn

Website: http://www.uah.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihockientructphochiminh.uah/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.