Đại Học Học Công lập khu vực Hà Nội

STT   Mã trường   Tên trường

1        VHD Đại học Công nghiệp Việt Hung

2        NVH Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

3        UPDATE.34       Học viện An ninh Nhân dân (T31)

4        HBT  Học viện Báo chí Tuyên truyền

5        BPH Học viện Biên phòng

6        CSH Học viện Cảnh sát Nhân dân (T32)

7        HCP  Học viện Chính sách và Phát triển

8        HCA Học viện Chính trị Công an Nhân dân (T29)

9        BVH Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

10      UPDATE.35        Học viện Dân tộc

11      HEH  Học viện Hậu cần

12      NQH Học viện Khoa học Quân sự

13      KMA Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc)

14      KQH  Học viện Kỹ thuật Quân sự

15      NHH Học viện Ngân hàng

16      HQT  Học viện Ngoại giao

17      HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam

18      HPN  Học viện Phụ nữ Việt Nam

19      HVQ Học viện Quản lý Giáo dục

20      YQH Học viện Quân Y

21      HTC  Học viện Tài chính

22      HTN  Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

23      HTA  Học viện Tòa án

24      UPDATE.36        Học viện Tư pháp

25      HYD Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

26      QHL  Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

27      QHQ Khoa Quốc tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

28      LBH  Trường Sĩ quan Pháo binh

29      HGH Trường Sĩ quan Phòng Hóa

30      DCH Trường Sĩ quan Đặc công

31      BKA Đại học Bách khoa Hà Nội

32      QHI  Đại học Công nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

33      GTA  Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Cơ sở Hà Nội)

34      CCM Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

35      LDA  Đại học Công đoàn

36      DKH Đại học Dược Hà Nội

37      QHS  Đại Học Giáo dục – Đại Học Hà Nội

38      GHA Đại học Giao thông vận tải

39      NHF  Đại học Hà Nội

40      QHT  Đại Học Khoa học Tự nhiên – Đại Học Quốc Hà Nội

41      KCN Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

42      QHX Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội

43      DKS  Đại học Kiểm sát Hà Nội

44      KTA  Đại học Kiến trúc Hà Nội

45      QHE  Đại học Kinh tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

46      DKK Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)

47      KHA Đại học Kinh tế Quốc dân

48      LNH  Đại học Lâm nghiệp

49      DLX  Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

50      DLT  Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây)

51      LPH  Đại học Luật Hà Nội

52      MDA.HN    Đại học Mỏ Địa chất (Cơ sở Hà Nội)

53      MHN Đại học Mở Hà Nội

54      MTC Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

55      MTH Đại học Mỹ thuật Việt Nam

56      QHF  Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

57      NTH.HN    Đại học Ngoại thương (Cơ sở Hà Nội)

58      DNV.HN    Đại học Nội vụ Hà Nội

59      PCH Đại học Phòng cháy chữa cháy (T34)

60      UPDATE.40        Đại học Quốc gia Hà Nội

61      SKD  Đại học Sân khấu Điện ảnh

62      SPH  Đại học Sư phạm Hà Nội

63      GNT  Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội

64      TDH  Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội

65      DMT.HN    Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

66      HNM Đại học Thủ đô Hà Nội

67      TMA Đại học Thương mại

68      TLA  Đại học Thủy lợi

69      LAH Trường Sĩ quan Lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn)

70      VHH Đại học Văn hóa Hà Nội

71      XDA  Đại học Xây dựng

72      QHY Đại Học Y Dược – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

73      YHB Đại học Y Hà Nội

74      YTC  Đại học Y tế Công cộng

75      DDL  Đại học Điện lực

Danh sách các Trường Đại Học Học Viện Khu Vực Hà Nội

Danh sách các Trường Đại Học Và Học Viện Khu Vực Miền Bắc

Danh sách các Trường Đại Học Và Học Viện Tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách các Trường Đại Học Và Học Viện Tại Miền Trung

Danh sách các Trường Đại Học Và Học Viện Tại Miền Nam

Danh sách các Trường Đại Học Và Học Viện Tại Công An nhân dân

Danh Sách Tổng Hợp Các ĐH Khối Quân Đội, Bộ Quốc Phòng

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.