Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo sau đại học (Đang nhận hồ Sơ)

TT

Tên ngành /chuyên ngành

Mã số

I

Bậc Thạc sĩ

1

LL&PPDH bộ môn Toán

8140209.01

2

LL&PPDH bộ môn Vật lý

8140211.01

3

LL&PPDH bộ môn Hóa học

8140212.01

4

LL&PPDH bộ môn Sinh học

8140213.01

5

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

8140217.01

6

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

8140218.01

7

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

8310401.03

8

Tham vấn học đường

8310402.01QTD

9

Quản trị trường học

8140115.01QTD

10

Quản lý giáo dục

8140114.01

11

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

8140115.01

II

Bậc Tiến sĩ

1

Quản lí giáo dục

9140114.01

2

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

9140115.01

3

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

9310401.03

4

Lý luận, phương pháp và công nghệ dạy học

9140250.01QTD

Địa chỉ đăng ký dự thi:CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN SINH
Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.
Lưu ý: XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY
– Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo; Thí sinh không đăng ký qua mạng sẽ không đủ điều kiện để dự thi, dự tuyển tuyển sinh.
– Thí sinh đăng ký dự thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu cần phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.
2. Lịch xét tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ
Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Phòng 104 nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng: Trường Đại học Giáo dục tổ chức xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất 1 tuần trước khi tổ chức thi tuyển/xét tuyển. cụ thể:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.