Đại học FPT (Cơ sở Đà Nẵng)

Tên trường: Đại học FPT Đà Nẵng

Tên tiếng Anh: FPT University

Loại trường: Dân lập

Mã trường: FPT

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết đào tạo

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

SĐT: (028).7300.5588

Website: http://dnuni.fpt.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocfptdanang/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.