Đại học FPT (Cơ sở Cần Thơ)

Tên trường: Đại học FPT Cần thơ

Tên tiếng Anh: FPT University (FPT)

Mã trường: FPT

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Liên kết nước ngoài

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 160 đường 30/4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: daihoc@fpt.com.vn; daihoc@fpt.edu.vn

Website: https://cantho.fpt.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocfpt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.