Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Vĩnh Phúc)

Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (cơ sở Vĩnh Phúc)

Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT)

Mã trường: GTA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Các khóa đào tạo ngắn hạn

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

SĐT: 0211.386.7405 Email: infovy@utt.edu.vn

Website: http://utt.edu.vn/vinhphuc

Facebook: www.facebook.com/uttvinhphuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.