Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Thái Nguyên)

Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (cơ sở Thái Nguyên)

Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT)

Mã trường: GTA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Các khóa đào tạo ngắn hạn

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

Email:  infotn@utt.edu.vn    SĐT: 0280.385.6545

Website: http://utt.edu.vn/thainguyen

Facebook: https://www.facebook.com/uttthainguyen/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.