Đại học Công nghệ Đông Á (Cơ sở Bắc Ninh)

Tên trường: Đại học Công nghệ Đông Á (Cơ sở Bắc Ninh)

Tên tiếng Anh: Dong A University of Technology (EAUT)

Mã trường: DDA

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – liên thông

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Làng Đại học, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

SĐT: 024.6262.7797  Email: tuyensinh@eaut.edu.vn

Website: https://eaut.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/dhcnDongA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.