Đại Học có ngành Tài chính ngân hàng Hà Nội

Ngành Tài chính – ngân hàng được đánh giá là ngành học có nhiều triển vọng nghề nghiệp cho các bạn trẻ trong tương lai. Tuy nhiên, để tìm một trường đại học đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng tốt không phải là điều dễ dàng đối với các bạn học sinh cuối cấp. Dưới đây là danh sách trường đại học đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng tại khu vực Hà Nội được cập nhật mới nhất.

STT   Mã trường   Tên trường

1        VHD Đại học Công nghiệp Việt Hung

2        HCP  Học viện Chính sách và Phát triển

3        NHH Học viện Ngân hàng

4        HTC  Học viện Tài chính

5        BUV Đại học Anh quốc Việt Nam

6        BKA Đại học Bách khoa Hà Nội

7        GTA  Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Cơ sở Hà Nội)

8        DCQ Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)

9        DDA Đại học Công nghệ Đông Á (*)

10      LDA  Đại học Công đoàn

11      NHF  Đại học Hà Nội

12      DQK Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)

13      QHE  Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội

14      DKK Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)

15      KHA Đại học Kinh tế Quốc dân

16      MHN Đại học Mở Hà Nội

17      NTH.HN  Đại học Ngoại thương (Cơ sở Hà Nội)

18      NTU  Đại học Nguyễn Trãi (*)

19      DTA  Đại học Phenikaa (*)

20      DPD  Đại học Phương Đông (*)

21      RMU Đại học RMIT

22      FBU  Đại học Phenikaa (*)

23      DTL  Đại học Thăng Long (*)

24      TMA Đại học Thương mại

25      DDL  Đại học Điện lực

26      DDD Đại học Đông Đô (*)

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực Hà Nội

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực Miền Bắc

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực Miền Trung & Tây Nguyên

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực TP. HCM

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực Miền Nam

>> ĐH – HV Công Lập khu vực Công An & Quân Đội

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.