Đại Học có ngành Du lịch Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành Du lịch Việt Nam, những năm trở lại đây, có rất nhiều trường đại học, cao đẳng đã mở ra đào tạo ngành Du lịch. Bên cạnh đó, ngành Du lịch hoặc các ngành về quản trị dịch vụ du lịch, quản trị khách sạn cũng khá hot và được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Nếu bạn đang phân vân không biết lựa chọn trường nào để học ngành Du lịch thì có thể tham khảo danh sách các trường đại học đào tạo ngành Du lịch tại khu vực TP.HCM.

TGC Học viện Báo chí Tuyên truyền

BVH Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHH Học viện Ngân hàng

HQT Học viện Ngoại giao

HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HPN Học viện Phụ nữ Việt Nam

HTN Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

FPT  Đại học FPT (Cơ sở Hà Nội)

LDA Trường Đại học Công đoàn

DCN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

VHD Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

NHF Trường Đại học Hà Nội

DKK Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

KHA Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

DLX Trường Đại học Lao động Xã hội

LNH Trường Đại học Lâm nghiệp

MHN Trường Đại học Mở Hà Nội

NTH Trường Đại học Ngoại thương

DNV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

DMT Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

C01 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

TLA Trường Đại học Thủy lợi

TMA Trường Đại học Thương mại

VHH Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

DPD Trường Đại học Phương Đông (*)

DTL Trường Đại học Thăng Long (*)

DDN Trường Đại học Đại Nam (*)

FPT Trường Đại học FPT (*)

HBU Trường Đại học Hòa Bình (*)

DQK Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)

NTU Trường Đại học Nguyễn Trãi (*)

DTA Trường Đại học Phenikaa (*)

TDD Trường Đại học Thành Đô (*)

DCQ Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)

QHX Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội

QHE Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội

QHF Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực Hà Nội

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực Miền Bắc

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực Miền Trung & Tây Nguyên

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực TP. HCM

>>> ĐH – HV Công Lập khu vực Miền Nam

>> ĐH – HV Công Lập khu vực Công An & Quân Đội

Tổng hợp: Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.