Các nhóm ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & MÁY TÍNH

* Nhóm ngành MÁY TÍNH gồm các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7480101

Khoa học máy tính

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480103

Kỹ thuật phần mềm

7480104

Hệ thống thông tin

7480106

Kỹ thuật máy tính

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

* Nhóm ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN gồm các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7480201

Công nghệ thông tin

7480202

An toàn thông tin

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong các nhóm ngành trên:

 * Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong các nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Khu vực Tp. Hà Nội

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

– Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội

7480102, 7480106, 7480104, 7480201

– Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

7480201, 7480202

Học viện Kỹ thuật Mật mã

7480201, 7480202

– Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

7480101, 7480106, 7480201

– Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

7480102, 7480104

– Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

7480101, 7480102, 7480103, 7480104, 7480108, 7480201

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

7480201

– Trường Đại học Điện lực

7480201

Trường Đại học Giao thông vận tải

7480201

– Trường Đại học Hà Nội

7480201

– Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

7480201

– Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

7480101

– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

7480201

– Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

7480201

– Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

7480104

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

7480201

– Trường Đại học Thủy lợi

7480201, 7480103, 7480104

– Trường Đại học Xây dựng

7480201

– Trường Đại học Mở Hà Nội

7480201

– Trường Đại học Đông Đô (*)

7480201

– Trường Đại học Phương Đông (*)

7480201

– Trường Đại học Thăng Long (*)

7480101, 7480102, 7480104

–  Trường Đại học Đại Nam (*)

7480201

– Trường Đại học FPT (*)

7480101, 7480202

Trường Đại học Hòa Bình (*)

7480201

– Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)

7480201

– Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (*)

7480201

– Trường Đại học Phenikaa (*)

7480101

– Trường Đại học Thành Đô (*)

7480201

–  Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)

7480103, 7480201

Khu vục TP. Hồ Chí Minh

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

– Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

7480101, 7480106

– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM

7480201

– Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM

7480201

– Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM

7480101, 7480102, 7480103, 7480104, 7480106, 7480201, 7480202

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở TP.HCM)

7480201, 7480202

–  Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

7480101, 7480103, 7480104, 7480201

– Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

7480201, 7480202

– Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

7480201, 7480102

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

7480103

–  Trường Đại học Mở TP.HCM

7480101, 7480201

– Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

7480201

– Trường Đại học Sài Gòn

7480201

– Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

7480201, 7480203

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

7480201

– Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

7480201

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

7480101, 7480102, 7480103

– Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (*)

7480201

–  Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (*)

7480201, 7480202

– Trường Đại học Hoa Sen (*)

7480102, 7480201

–  Trường Đại học Hùng Vương (*)

7480201

– Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (*)

7480201

– Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (*)

7480201

– Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (*)

7480201

–  Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (*)

7480101

–  Trường Đại học Văn Hiến (*)

7480201

– Trường Đại học Văn Lang (*)

7480103

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.