Thư viện ảnh

Trường Đại học Trực tuyến (Online)

Trường Đại học Trực tuyến (Online) Điểm đột phá trong cách thức tiếp cận của ĐH sư phạm là chương trình Cử nhân Trực tuyến (eUniversity).Ký kết với nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên toàn quốc để triển khai các chương trình Đào tạo Cử nhân Trực tuyến (Toán tin, Sư phạm mầm non, SP tiểu học,Công nghệ Thông tin, ) từ năm 2010, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tạo cơ hội cho hơn 2.500 học viên nâng cao tri thức nhằm đáp ứn

 

Online trường học trực tuyến