Viên chức bao nhiêu năm mà ngốc thế không biết? Viên chức bao nhiêu năm mà ngốc thế không biết?

Chuyện đưa ra chỉ tiêu khống chế không chỉ đẩy giáo viên vào con đường giả dối mà đang tước đi quyền được học của nhiều học sinh.PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN

TP.Hà Nội lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục năm học 2018 TP.Hà Nội lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục năm học 2018

Ông Hoàng Hữu Trung – Chánh văn phòng sở GD&ĐT Hà Nội. Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Giảng viên sư phạm mầm non dạy sư phạm mầm non bằng công nghệ mới Giảng viên sư phạm mầm non dạy sư phạm mầm non bằng công nghệ mới

Giảng viên sư phạm giúp giáo viên mầm non dạy Môn Văn học, học hát, vệ sinh ăn uống, toán tư duy phát triển năng lực niềm đam mê của bé phát triển tài năng.

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ “Thư viện - Thiết bị trường học” Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ “Thư viện - Thiết bị trường học”

Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ “Thư viện - Thiết bị trường học”:Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính...

  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên