Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số...

Trường ĐH Lâm nghiệp – Cơ sở 2 thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng ngạch Giảng viên và Chuyên viên Trường ĐH Lâm nghiệp – Cơ sở 2 thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng ngạch Giảng viên và Chuyên viên

Trường ĐH Lâm nghiệp – Cơ sở 2 thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng ngạch Giảng viên và Chuyên viên,rường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (tên quốc tế là Vietnam Forestry University) còn có tên gọi khác là Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội. Trường là trung tâm...

Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội cần tuyển giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội cần tuyển giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn

Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội cần tuyển giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn,Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi) được...

Tuyển dụng viên chức Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM Tuyển dụng viên chức Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

Tuyển dụng viên chức Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM ngày 04/3/2015 Văn bản số: 354/KH-ĐHKT-TCHC,Căn cứ chỉ tiêu nhân sự nhiệm kỳ 2011-2016 của các đơn vị, đồng thời xét nhu cầu công tác thực tế của UEH; căn cứ Quy chế tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên...

Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM tuyển viên chức giữ chức vụ Giám đốc Thư viện Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM tuyển viên chức giữ chức vụ Giám đốc Thư viện

Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM tuyển viên chức giữ chức vụ Giám đốc Thư viện, Thông tin tuyển sinh trường qua các năm gần đây, tham khảo các chuyên ngành có đào tạo tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

UBND thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2015 UBND thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2015

UBND thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2015,Thông báo số 03/TB.BCĐ-SNV ngày 12/5/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sóc Trăng về Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Sóc Trăng năm 2014

  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên