Nhiều chính sách ưu đãi với giáo viên mầm non dân lập Nhiều chính sách ưu đãi với giáo viên mầm non dân lập

Nhiều chính sách ưu đãi với giáo viên mầm non dân lập Nhà trường, nhà trẻ dân lập được nhà nước giao đất hoặc cho mượn, cho thuê đất; được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí hoạt động; được hưởng các chính sách ưu đãi về...

  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên