CĐSP tuyển sinh liên thông lên ĐH sư phạm Hà Nội CĐSP tuyển sinh liên thông lên ĐH sư phạm Hà Nội

CĐSP tuyển sinh liên thông lên ĐH sư phạm Hà Nội Người nói: "Làm thế nào để Nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước” và "Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không...

Xét tuyển cao đẳng Mầm non học buổi tối tại Hà Nội Xét tuyển cao đẳng Mầm non học buổi tối tại Hà Nội

Xét tuyển Cao đẳng Sư phạm Hà Nội -Hanoi College Of Education. Chuyển đổi số đã và đang mang lại chuyển động lớn trong học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên và giảng viên các trường đại học.

CĐ sư phạm tuyển sinh liên thông ĐH Sư Phạm Thái Nguyên CĐ sư phạm tuyển sinh liên thông ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

CĐ sư phạm tuyển sinh liên thông ĐH Sư Phạm Thái Nguyên,Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:Các ngành: SP Toán, SP Tin, SP Vật Lý, SP Hóa, SP Sinh, SP Ngữ Văn, SP Lịch Sử, SP Địa lý, GD Tiểu học, GD Chính trị, Giáo dục học, SP Tiếng Anh. Thi tuyển theo đề án...

Xét tuyển trung cấp tiểu hoc lên CĐ tiểu học chính quy học thứ 7 và CN Xét tuyển trung cấp tiểu hoc lên CĐ tiểu học chính quy học thứ 7 và CN

Xét tuyển trung cấp tiểu hoc lên CĐ tiểu học chính quy học thứ 7 và CN,Căn cứ quy chế tuyển sinh CĐ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số...

Liên thông ngành mầm non - tiểu học lên đại học sư phạm Hà Nội Liên thông ngành mầm non - tiểu học lên đại học sư phạm Hà Nội

Liên thông lên đại học sư phạm hà nội, liên thông trung cấp lên đại học sư phạm Hà Nội. liên thông ngành mầm non tiểu học lên đại học sư phạm Hà Nội,"Làm thế nào để Nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước” và "Người...

Liên thông lên Đại học ngành Sư phạm Mầm non - Tiểu học Liên thông lên Đại học ngành Sư phạm Mầm non - Tiểu học

Liên thông lên Đại học ngành Sư phạm Mầm non - Tiểu học,Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng

ĐH Sài Gòn tuyển sinh liên thông từ CĐSP mầm non,tiểu học lên ĐHSP ĐH Sài Gòn tuyển sinh liên thông từ CĐSP mầm non,tiểu học lên ĐHSP

ĐH Sài Gòn tuyển sinh liên thông từ CĐSP mầm non,tiểu học lên ĐHSP,Trường ĐH Sài Gòn thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ sư phạm lên ĐH sư phạm với bốn ngành thi tuyển vào đợt 1 ngày 6 và 7-6 và 13 ngành thi tuyển vào đợt 2 ngày 22 và 23-8. Trường đào tạo...

Xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy Hanoi Metropolitan University Xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy Hanoi Metropolitan University

Xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy Hanoi Metropolitan University: Xét tuyển hệ cao đẳng chính quy Đại học Thủ đô Hà Nội,Thông tin tuyển sinh hấp dẫn nhất năm 2015, bạn không nên bở lỡ,Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (mã trường C01) nay là trường Đại học Thủ đô Hà...

Tuyển sinh Liên thông Hanoi Metropolitan University( Đại học Thủ đô Hà nội) Tuyển sinh Liên thông Hanoi Metropolitan University( Đại học Thủ đô Hà nội)

Liên thông Đại học Thủ đô Hà Nội , Liên thông Cao đẳng Sư phạm Đại học Thủ đô Hà Nội, Liên thông Cao đẳng Mầm non, Liên thông Cao đẳng Giáo dục Tiểu học, Liên thông Cao đẳng – Đại học Thủ đô Hà Nội .Tuyển sinh Liên thông Hanoi Metropolitan University( Đại học...

  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên