Tiêu chuẩn và 18 tiêu chí viên chức Chuẩn nghề nghiệp giảng viên Sư phạm Tiêu chuẩn và 18 tiêu chí viên chức Chuẩn nghề nghiệp giảng viên Sư phạm

Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm với 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí.Giảng viên sư phạm được đánh giá theo “Chuẩn” như thế nào?

Montessori Academy: Nhiều ngành sư phạm chỉ tuyển sinh, đào tạo 15 sinh viên Montessori Academy: Nhiều ngành sư phạm chỉ tuyển sinh, đào tạo 15 sinh viên

{VTV2 SEOUL Sejong Korea}:Schoolhouse Montessori Academy sẽ tuyển sinh và đào tạo nhiều ngành sư phạm chỉ với 15 sinh viên.tiêu chuẩn và 18 tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giảng viên Sư phạm

  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên