Thông báo khác

Xét tuyển đại học sư phạm bằng học bạ cấp 3 : Web dangkytuyensinh.edu.vn sư phạm

Xét tuyển đại học sư phạm bằng học bạ cấp 3,Hướng dẫn tổ chức công tác xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 được Bộ GD-ĐT ban hành chiều ngày 25/4.

Lịch cụ thể:Xét tuyển đại học sư phạm bằng học bạ cấp 3
- Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng I: Từ ngày 1 - 20/8. Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng I trước ngày 25/8.Hướng dẫn mới nhất về xét tuyển đại học năm 2015
- Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9.  Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I trước ngày 20/9.
- Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt II từ ngày 20/9 đến hết ngày  5/10. Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt II trước ngày 10/10.
- Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt III từ ngày 10 - 25/10. Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt III  trước ngày 31/10.
- Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt IV chỉ dành cho các trường CĐ, từ ngày  31/10 đến hết ngày 15/11. Các trường  CĐ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt IV trước ngày  20/11

Hướng dẫn mới nhất về xét tuyển đại học năm 2015 Bộ GD-ĐT hướng dẫn các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ (gọi chung là các trường), các sở GDĐT một số nội dung sau: Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31/10 đối với trường đại học và 20/11 đối với trường cao đẳng.
thí sinh, nguyện vọng, thi ĐH, Cao đẳng, tuyển sinh, nguyện vọng
Mức điểm ưu tiên được tính đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Các trường sử dụng thang điểm khác thang điểm 10 hoặc tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển khác 30 (ví dụ trường hợp nhân hệ số môn thi chính), phải quy đổi điểm xét tuyển về thang điểm 10 trên sau đó tiến hành cộng điểm ưu tiên hoặc phải quy đổi điểm ưu tiên về thang điểm mà trường đang sử dụng.
Trước mỗi đợt xét tuyển, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử các nội dung sau: Chỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành đối với đợt xét tuyển đó. Đối với những ngành trường đã tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước phải dành ít nhất 75% chỉ tiêu để xét tuyển theo khối thi truyền thống (khối thi áp dụng từ năm 2014 trở về trước); Cách thức xử lý khi các thí sinh có cùng điểm xét tuyển; các điều kiện bổ sung (nếu có); Điểm xét tuyển của trường hoặc từng ngành.
Có thể đổi nguyện vọng I
Thí sinh chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đăng ký vào 1 trường ĐH hoặc CĐ, mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.
Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác.
Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.
Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng ký  ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Không được rút hồ sơ trong khi xét tuyển bổ sung
Thí sinh có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.
Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.
Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo;
Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.
Khuyến khích thay đổi nguyện vọng theo hình thức trực tuyến
Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và phí ĐKXT qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường.
Để tạo điều kiện cho người tham gia ĐKXT, Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường ĐH, CĐ cho các thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT theo hình thức trực tuyến. 
Cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển hàng ngày
Bộ GD-ĐT yêu cầuít nhất mỗi ngày một lần, các trường cập nhật thông tin ĐKXT (bao gồm danh sách các thí sinh ĐKXT và danh sách các thí sinh rút hồ sơ ĐKXT) vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia và nhận dữ liệu của thí sinh từ hệ thống để xét tuyển.
Trong thời gian nhận hồ sơ của một đợt xét tuyển, ba ngày một lần các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp.
Bộ khuyến khích các trường công bố kết quả trúng tuyển tạm thời cập nhật đến ngày công bố.
Khi thí sinh đến nhập học, Hội đồng tuyển sinh trường tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp, đặc biệt là giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên của thí sinh. Trong quá trình sinh viên đang theo học, trường tổ chức thanh, kiểm tra hồ sơ và kết quả thi của thí sinh. 
Hoàn thành chấm thi trước ngày 20/7
Các trường ĐH chủ trì cụm thi hoàn thành chấm thi trước ngày 20/7 và báo cáo kết quả về Bộ GDĐT trước ngày 25/7/2015 để tổng hợp xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các trường ĐH, CĐ.
Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, các trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển công bố và gửi lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển.
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh, các trường báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ GDĐT chậm nhất ngày 31/12/2015.

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 18/06/2015 07:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên