Tư vấn việc làm

UBND thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2015

UBND thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2015,Thông báo số 03/TB.BCĐ-SNV ngày 12/5/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sóc Trăng về Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Sóc Trăng năm 2014

UBND thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2015

 Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thông báo kết quả điểm phúc khảo như sau:
       1. Tổng số thí sinh có đơn đề nghị chấm phúc khảo: 127 thí sinh. Trong đó: cấp tỉnh: 55 thí sinh, cấp huyện 70 thí sinh, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ 02 thí sinh. 
       Tổng số bài thi chấm phúc khảo: 230 bài. Trong đó môn kiến thức chung 85 bài, môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 102 bài và thi chắc nghiệm 30 bài, môn ngoại ngữ: 11 bài, môn tin học: 02 bài.
       2. Kết quả điểm chấm phúc khảo: (Đính kèm danh sách)

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 31/05/2015 08:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên